Ευχαριστώ την TechniClean Group Service και όλα τα παιδιά που ήρθαν σπίτι μου έμεινα πολύ ικανοποιημένη και σίγουρα θα σας ξανά χρησιμοποιήσω!!